Semináře Auto*matu k mobilitě v roce 2017

Auto*mat pořádá v roce 2017 každý měsíc odborný seminář k málo probádaným tématům pražské dopravy – cyklistické i jiné. K prezentacím jsou pozváni experti z městských institucí či nezávislí odborníci. Semináře jsou určeny pro vážné zájemce o udržitelnou dopravu, projektanty cykloopatření, místní politiky, úředníky i zainteresovanou veřejnost.

Semináře se konají pravidelně každé poslední úterý v měsíci od 17 hodin. Pokud nebude určeno jinak, tak v kanceláři Auto*matu, Bořivojova 108. Předpokládaný program je na 1,5 – 2 hodiny. K jednotlivým tématům budou hovořit přizvaní experti. Po skončení semináře se předpokládá neformální pokračování v některém z blízkých podniků.

Kromě seminářů chystáme pro Cyklisty sobě také sezónní sobotní vyjížďky po nových realizacích, problémových místech a připravovaných akcích, pokud možno s účastí zástupců městských institucí. Termíny budou závislé na časových možnostech pozvaných.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anotace nejbližších seminářů:

21.1.
Pražské realizace cyklo v letech 2016 a 2017

Lednový seminář již proběhl. Shrnutí realizací cyklo v roce 2016 prezentoval stálý host cyklokomise Marek Bělor. Nástin akcí pro rok 2017 prezentoval zástupce bezmotorového oddělení Technické správy komunikací Standa Pfeifer.

28.2.
Co potřebuje městský hráč vědět o rekonstrukcích tramvajových tratí
.

S hlavním příspěvkem vystoupí Ing. Miroslav Penc, Ph.D. z pražského Dopravního podniku. Tématy i k následné k diskusi budou podmínky pro tramvajové trati, hlukové normy, povrchy, požadavky na tramvajové trati z pohledu DPP, požadavky na zastávky, spolupráce při obnově tramvajových tratí a komplexních rekonstrukcích ulic a další aspekty výstavby a obnovy tramvajových tratí. Seminář je vhodný pro insidery přicházejícími s rekonstrukcemi tramvajových tratí do kontaktu a pro místní politiky, kteří mají zájem o výstavbu nových tramvajových tratí, nebo přijímají již plánovanou výstavbu s odstupem.

28.3.
Aktualizace Technických podmínek cyklo (TP 179)
.

Technické podmínky 179 jsou hlavním doporučujícím vodítkem pro dobrý návrh cyklotras. Na jaře 2017 bude schválena jejich aktualizace, která by měla výrazně usnadnit zřizování kvalitních cykloopatření, včetně například vyjasnění pravidel pro zřizování cykloobousměrek. TP 179 představí autor aktualizace, Ing. Arch. Tomáš Cach. Seminář je vhodný zejména pro projektanty a specialisty vyjadřující se k projektům cykloopatření.

25.4.
Generely bezmotorové dopravy v Praze a jejich naplňování

Jaký je stav generelů bezmotorové dopravy v Praze a jak s nimi pracují městské části? Jak funguje celoměstský cyklistický generel (celoměstský systém cyklotras)? Jak by měla vypadat jeho aktualizace? Pro seminář byli osloveni pracovníci patřičného oddělení Institutu plánování a rozvoje a autoři generelů cyklistické dopravy na městských částech. Seminář je vhodný pro místní politiky a zájemce o rozvoj cyklodopravy.


Další semináře proběhnou ve dnech 30.5., 27.6., 26.9., 24.10., 28.11. a 19.12. (poslední úterý před Vánoci). Pro tyto semináře domlouváme předběžně následující témata (ne nutně v tomto pořadí):

Požadavky a potřeby cyklistů v provozu

Institucionální podpora cyklistické dopravy v Praze

Cykloopatření v signalizovaných křižovatkách

Kola vs. MHD: Jak si to při rekonstrukcích vzájemně nekazit

Témata mimo cyklo

Základní škola udržitelné mobility

Doprava v konceptu Metropolitního plánu

 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Další z rubriky

Prezentace ze semináře „Potřeby a požadavky cyklistů v provozu“ ke stažení :)

30. 03. - Platforma, akce
Seminář Cyklisté sobě v úterý 28. března zahrnoval téma potřeb a požadavků cyklistů v provozu a srovnání dánského a švýcarského systému cyklodopravy. Přednáška Vratislava Fillera..více

Změna obsahu březnového semináře :)

20. 03. - Platforma, akce
Seminář Cyklisté sobě na téma „Nová TP 179“, který měl proběhnout v úterý 28.3., se odkládá na 30. května 2017 z toho důvodu, že stále..více

Záříjová projížďka po akcích TSK na Praze 6 :)

06. 10. - Platforma, akce
Třetí a poslední letní vyjížďka Cyklisté sobě po připravovaných akcích proběhla v sobotu 24. září. Vlivem týdne mobility jsme ji nestihli dost zpropagovat, a tak..více

Srpnová projížďka po akcích TSK na Praze 4 :)

06. 10. - Platforma, akce
Druhou ze tří letních projížděk Cyklisté sobě po akcích TSK vedl autor zadávacích karet v této oblasti, Marek Bělor, a proběhla opět v sobotu, 27...více

Červencová projížďka po akcích TSK na východě Prahy :)

06. 10. - Platforma, akce
V průběhu letních prázdnin a září jsme pod hlavičkou Cyklisté sobě uspořádali tři vyjížďky po připravovaných akcích Technické správy komunikací, zadaných zadávacími kartami pro rok..více

Exkurze po karlínských cykloobousměrkách :)

V úterý 31.5. pořádali Cyklisté sobě exkurzi po karlínských cykloobousměrkách. Důvodem bylo stanovení, které primárně zavádí zóny placeného stání, sekundárně ale také likviduje část cykloobousměrek..více

Nové podněty

Populární podněty

webdesign by 2046
↑ nahoru