Červencová projížďka po akcích TSK na východě Prahy

vyjizdka_cervenec_cut

V průběhu letních prázdnin a září jsme pod hlavičkou Cyklisté sobě uspořádali tři vyjížďky po připravovaných akcích Technické správy komunikací, zadaných zadávacími kartami pro rok 2016. Tento článek se věnuje první z nich, která proběhla v sobotu 16.7. a seznámili jsme se na ní s připravovanými trasami A430 a A43. Vyjížďky se účastnilo asi osm lidí včetně několika „cyklopozitivních“ politiků z Prahy 11 a Horních Počernic. Provázeli ji Vratislav Filler a Václav Kříž.

Zadání trasy A430 z Hostivaři do Hloubětína si dalo za cíl legalizaci chodníků ulice Průmyslové, s minimem nezbytných stavebních úprav. Na projížďce jsme si ověřili průjezdnost navržené trasy i hlavní problémová místa, o kterých jsme už věděli: Schodiště jižně od zastávky Rádiová, benzínovou pumpu přerušující chodník naproti Objízdné, schody od viaduktu přes Rokytku do ul. V Chaloupkách. Nepříjemným zjištěním byl často velmi špatný stav chodníků navržených k legalizaci, asfalt je v řadě úseků podrostlý kořeny stromů.

V Hloubětíně nás přivítal cyklokoordinátor Prahy 14 Václav Kříž a seznámil nás s řadou legalizací kolem křižovatky Kbelská – Poděbradská, realizovaných v posledních dvou letech. Zajímavostí je zde gerilový nájezd na stezku Rokytka od Poděbradské, který byl pár let po realizaci dokonce „posvěcen“ zřízením směrového značení k trase A26. Dojeli jsme k bývalému přejezdu přes vlečky za vozovnou Hloubětín, kudy by měla na sever pokračovat druhá velká trasa zadaná v roce 2016, A43. Cílem tohoto, víceméně souběžného zadání, je připravit realizaci klidové páteřní trasy, vedené od Proseka přes Hloubětín, Hrdlořezy a Malešice do Hostivaře. Dozvěděli jsme se, že v rámci rekonstrukce trati 231 bude rozšířen stávající propustek tak, aby bylo možné vedení trasy, a bavili jsme se o vedení trasy v tělese bývalých vleček, které bude pod ulicí Kolbenovou využito pro obslužnou komunikaci nově zahájené výstavby.

Vydali jsme se na jih po stezce Rokytka. Za jejím koncem nás směrem do Hrdlořez příjemně překvapily nové cesty v revitalizovaném údolí říčky, vyhýbající se již totálně rozbité cestě podél zahrádek. Obtížnější bude najít bezpečný průjezd starými Hrdlořezy. Bezpečné řešení pro ulici Pod Táborem se nepochybně neobejde bez legalizace chodníku. Malešice jsme objeli nyní uzavřeným mostem do Sazečské. areálem. V této oblasti je více alternativ vedení trasy. My se pokusili pokračovat areálem Dopravního podniku, za kterým je lávka přes Štěrboholskou radiálu. K ní jsme ale nedojeli, Sazečská je na konci uzavřena oploceným dvorem. Po troše kličkování jsme se dostali k Rabakovské a projeli budoucí mimoúrovňovou křižovatkou V Rybníčkách. Pak dále kolem Trianglu a po dalším již proznačeném fragmentu trasy A43 v Pražské ulici do Hostiavaře. Zde jsme se pokusili najít místo, kde se bude snad už v příštím roce stavět nová lávka přes Botič, objíždějící pro kola nesjízdnou lávku na Kozinově náměstí. Projeli jsme si podél Botiče starou Hostivař po staré Greenwayi Botič a shodli se, že zde to není vhodné pro budoucí vedení jakékoliv frekentované trasy. Projížďku jsme zakončili v restauraci Pod Hrází v ulici Na Břehu.

Trasu projížďky ukazuje následující obrázek:
vyjizdka_cervenec

 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Další z rubriky

Web cyklistesobe.cz bude končit :)

Stránky cyklistesobe.cz jsou od prosince 2023 postupně nahrazovány:Novým systémem pro sledování podnětů spolkem AutoMat.Formulářem pro vkládání podnětů spolku AutoMat. Se zprovozněním nového systému Cyklisté sobě,..více

Akce pro zájemce o městskou cyklistiku v červnu až prosinci :)

02. 06. - Platforma, akce
Po hektickém období řešícím dění kolem Prahy 1 a díky projektu Ministerstva životního prostředí doplňuji pozvánky na několik akcí, které byste neměli minout: 19. června..více

Kalendář Cyklisté sobě pro rok 2018 :)

15. 02. - Platforma, akce
Stejně jako vloni, i letos bych vás chtěl pozvat na pravidelná setkání Cyklisté sobě. Lednové setkání jsem nesezval z důvodu finišování kolem připomínek k Praze..více

Cyklisté sobě odesílají podněty na Změňte.to :)

15. 01. - Platforma, akce
Konečně se nám povedlo dostat do CS možnost zaslání podnětu přímo na úřad. Konkrétně přes celoměstskou službu Zmente.to . Naše rozhraní je zatím ve zkušebním..více

Setkání cyklisté sobě v úterý 26. 9. a další pozvánky :)

Zvu vás na pravidelné setkání Cyklisté sobě, které proběhne po prázdninové pauze v úterý 26. září od 17 hodin. V kanceláři Auto*Matu, naposledy na adrese Bořivojova 108...více

Cykloaktuality z Horních Počernic :)

Aktuální cyklodění v Horních Počernicích lze nalézt na stránkách  http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/.

Nové podněty

    Populární podněty

    webdesign by 2046