pozor: web Cyklisté sobě ukončí ke 31. 12. 2024 svou činnost!
Manuál pro web cyklistesobe.cz

Stránky cyklistesobe.cz jsou od prosince 2023 postupně nahrazovány:
Novým systémem pro sledování podnětů spolkem AutoMat.
Formulářem pro vkládání podnětů spolku AutoMat.

Obsah:
1 Co je platforma Cyklisté sobě
2 Jak začít?
3 Doporučení pro začínající uživatele
4 Struktura webu Cyklisté sobě
5 Důvěrnost informací
6 Často kladené otázky
1. Jak založím vlastní místní skupinu?
2. Může jednu oblast pokrývat více skupin?
3. Kolik informací mohou spolu skupiny vzájemně sdílet?
4. Známe problém či nebezpečné místo. Může tento systém nějak pomoci?
5. Neumím moc s počítači. Máte manuál nebo budete dělat školení?
6. Jak funguje sdílení nejlepší praxe?
7. Je to zdarma?
8. Jaký je vztah mapy problémů Prahou na kole a platformy Cyklisté sobě?
9. Můžu pomoct s vývojem aplikace?


1 Co je platforma Cyklisté sobě

Platforma „Cyklisté sobě“ (www.cyklistesobe.cz) je do češtiny převedeným nástrojem pro zlepšování podmínek jízdy na kole Cyclescape, vzniklým v Británii v roce 2011.
Platforma Cyklisté sobě si klade tři základní cíle:

 1. zkvalitnit podněty na zlepšení problémových míst úřadům,
 2. pro jednotlivé podněty získat odpovídající podporu od lidí, kteří přes dané místo jezdí,
 3. nabídnout prostor pro rozvoj komunity aktivní v podpoře cyklistické dopravy.

Co vám Cyklisté sobě nabízejí, jezdíte-li na kole po městě:

 • sledovat vývoj u problémových míst, přes která jezdíte (nebo ve čtvrti, která vás zajímá),
 • vyjádřit svým hlasem podporu k řešení konkrétního problémového místa,
 • v diskusi přispět ke zkvalitnění návrhu na řešení problémového místa.

Co vám Cyklisté sobě nabízejí, chcete-li zlepšit podmínky pro jízdu na kole:

 • sledovat vývoj u problémových míst ve vaší oblasti zájmu,
 • sdružit se do skupiny na řešení konkrétních míst a společně pak jednat s úřady,
 • prokázat úřadům zájem o řešení konkrétních míst díky hlasům ostatních,
 • zaslat podnět na řešení problémového místa kompetentním orgánům (NEW! 2018).

Není to jen další diskusní fórum

Základem jsou podněty v mapě. Diskuse jsou postavené na těchto bodech. Vymezíte si oblast zájmu (například cestu do práce nebo svou čtvrť) a můžete se tak soustředit jen na místa, která vás zajímají.

 

Můžete se stát součástí místní skupiny, která pak jedná s úřady i za ty, kdo jen jezdí a mají zájem o řešení problémů na své cestě. Můžete přikládat dokumenty, a to buď k místu či lokalitě, tak do celkové knihovny. Celý systém můžete používat buď přes web, nebo přes e-mail.

„Lajkování“ problémových míst

Důležitou součástí systému je „lajkování“ problémových míst: zajímá-li vás problémové místo, dejte mu svůj hlas. To má několik významů:

 1. Hlasy ukazují lidem v místních skupinách, na která místa se soustředit při jednání s úřady,
 2. Hlasy ukazují úřadům, že to není jen tak nějaký výmysl, ale problém, který trápí vás osobně a X dalších konkrétních lidí.

Místa s velkým počtem hlasů mají větší šanci na vyřešení!

2 Jak začít?

Základní myšlenka

Začnete tím, že si na mapě vyznačíte vlastní oblast zájmu. Jakmile někdo označí problémové místo, které leží ve vaší zájmové oblasti, dostanete zprávu a získáte přístup do diskuse.

Například Petr zakreslil jako oblast zájmu svou cestu do práce. Jakmile kdokoliv jiný označí problém v místech, která se s touto cestou překrývají (s přesností desítek metrů), obdrží Petr pozvání do diskuse.

1. Registrace

Klikněte na obrázek a pak na „Registrovat“.

registro

Vyplňte jméno, email, heslo. Přijde vám potvrzovací email. (Podaří-li se vám zapomenout heslo, klikněte na „Přihlásit se“ a „Zapomenuté heslo“.)

2. Vyznačení oblastí zájmu

Na rozdíl od běžného mailinglistu, kde můžete dostávat hodně balastu, tato platforma bude propojovat oblasti, kudy jezdíte, nebo o které se zajímáte, s problémy v těchto oblastech. Po registraci vyberete oblasti, které vás zajímají, a budete automaticky přihlašování do diskusí, které se týkají těchto míst.

2

 

4Jakmile jste si přidali své oblasti, zaklikněte také nastavení „Následovat všechny existující vlákna,“ (odkaz najdete v textu pod mapou) abyste se mohli dostat do diskusí, které už běží.

Potom si také ověřte, zda máte správně nastavené upozorňování na nové zprávy:

8

15

Optimální je, pokud budete automaticky upozorňováni na diskusní proudy ve vaší oblasti zájmu. Můžete si zapnout upozornění pomocí emailu.

3. Připojení do skupiny

Platforma Cyklisté sobě je primárně organizovaná kolem lokálních skupin. Máte-li zájem, připojte se ke skupině ve vaší zájmové oblasti. Ke skupinám se ale nemůžete přihlásit automaticky, připojit se můžete na stránce skupiny (například http://p6.cyklistesobe.cz/ pro Prahu 6). Seznam stránek skupin v Praze budeme ve spolupráci se skupinami udržovat na souhrnné stránce ( aktuálně https://blog.cyklistesobe.cz/skupiny/ ). Administrátor skupiny pak potvrdí vaše členství.

11

 

12

4. Přepnutí se na stránku skupiny

Kdykoliv pak přistupujete na web, je žádoucí se připojit do skupiny s použitím tlačítka vpravo nahoře. Jakmile jste na stránce skupiny, nastavení je tomu přizpůsobeno (viditelnost příspěvků, výpisy, apod.).

5. Nastavení mailů

Standardní nastavení vás automaticky přihlašuje do záležitostí překrývajících se s vašimi sférami zájmu a informuje vás o záležitostech jinde v oblasti působnosti místní skupiny. Máte-li zájem zapojit se víc do organizace skupiny, zaškrtněte políčko „Sledovat obecné diskuse místní skupiny.“

6. Tím je vše nastaveno!

Nyní máte založený účet, určili jste, kudy jezdíte na kole, jste připojeni do skupiny a máte nastaveny mailové notifikace.

3 Doporučení pro začínající uživatele

Bez oblasti zájmu je váš účet téměř k ničemu
Nevyznačíte-li si oblast zájmu, nebudete informováni o nových podnětech a nebudete moct využívat možnosti Cyklisté sobě ani z desetiny.

„Lajkujte“ místa, která vás zajímají
Při první návštěvě si projděte problémová místa v mapě, či která vám systém ukáže ve vaší oblasti zájmu, a pokud máte zájem o jejich vyřešení, přidejte jim hlas. Vaše podpora je důležitá – čím více hlasů místo získá, tím spíš bude vyřešeno!

Lajkuje se kliknutím na malou šipku nad počtem hlasů. Dolní šipkou můžete vzít svůj hlas později zpět.


Zapojte se do diskusí

Můžete odpovídat ve všech diskusních vláknech v záložce „Moje stránka“ – stačí otevřít vlákno a odpovídat. Můžete také procházet podněty podle mapy. V pravé části stránky s podněty jsou vidět vlákna vztažená k lokalitě. Pokud zde žádná diskuse není, můžete ji založit:

16
Zapojujete-li se do debaty k problémovému místu, projděte si nejdřív dosavadní diskusní vlákna (zvlášť, chcete-li založit nové). Váš názor již mohl být vysloven, vaše otázka zodpovězena. Téma můžete vytáhnout i ze staršího vlákna doplněním vlastního příspěvku.

V debatě raději dvakrát měřte, než budete řezat. Ohnivá diskuse není špatná, pokud se vede k tématu. Cílem platformy je především hledat optimální řešení problémových míst. Máte-li pochybnosti o řešení, ke kterému směřuje konsensus, formulujte své výhrady přesně, věcně a zdůvodněte je co nejlépe.
Při zakládání diskusního vlákna budete dotázáni, zda má být vlákno přístupné jen skupině nebo veřejné. Doporučujeme respektovat nastavení, které používá vaše skupina. Nejste-li ale členem skupiny, tak v uzavřené diskusi neuvidíte další příspěvky.

Časem se starší diskuse stanou užitečným zdrojem informací o daném podnětu, tudíž se nováček dokáže snadno zorientovat.

Vkládání podnětu

Víte-li o problému spojeném s jízdou na kole, klikněte na stránku podněty, kde najdete velké tlačítko: Nahlásit podnět. Při zadávání podnětu dbejte na následující:

 • Při popisu problému uveďte, jak ovlivňuje cyklistickou dopravu.
 • Buďte struční – nejvýš několik řádků.
 • Buďte obecní – podnětu se mohou chopit i jiné skupiny, tak nejděte do detailu, který pak můžete probrat v rámci skupiny, do které jste se přihlásili.

Po vytvoření podnětu o něm budou informováni všichni, komu bude ležet v oblastech zájmu.

Zaslání podnětu na úřad (služba Zmente.to)

Zaslání podnětu na úřad systém Cyklisté sobě vyžaduje, abyste byli na Cyklistech sobě nalogovaní, měli definovanou oblast zájmu a byli členy některé z místních skupin. Potom se u podnětů, které jsou v oblasti zájmu vaší skupiny objeví tlačítko „Odeslat na úřad“ hned pod možností založit nové diskusní vlákno.

podnet_zmente_to_tlacitko

Po jeho stisknutí se objeví se formulář, který současně zakládá nové diskusní vlákno a odesílá podnět. Odpověď úřadu se časem objeví nikoliv ve vašem mailu, ale v tomto novém diskusním vlákně, a  je tak k dispozici veřejně všem.

Změňte.to je v podstatě rozcestník, na kterém patřičný úředník zasílá vaše dotazy a připomínky dále, ať už na jiné organizace hlavního města, nebo na městské části. Pro to, aby nebyl váš podnět „vyřízen“ po malichernou záminkou jako neopodstatněný, je potřeba následující:

 • Specifikace problému musí být konkrétní, návrh řešení obecný. Nejen co je problém, ale i proč je to problém. Bude-li to nekonkrétní, zametou s vámi snadno. Řešení ale příliš nekonkretizujte. Není nic snazšího, než odpovědět vám, že to, co navrhujete, nejde, protože to není podle nějaké obskurní normy.
 • S posíláním vyčkejte na výsledek diskuse o podnětu. Budete-li tedy navrhovat řešení, prohtáhněte ho předtím diskusí. Určitě se ozve někdo, kdo poradí (ostatně já osobně to mám víceméně v popisu práce). Prodiskutování v komunitě také ukáže, co je a co není možné.
 • Ověřte si, že podnět přes zmente.to už někdo nedávno neposlal. Nedává smysl posílat tu samou věc každý měsíc třikrát. Zda podnět někdo už náhodou neposlal, zjistíte z výpisu diskusních vláken vpravo (na obrázku v kroužku). A uvidíte-li tam vlákno označené jako „Změňte.to“, projděte si jej, jaké výsledky předchozí zaslání podnětu mělo.
 • Pro vlastním odeslání se zasílá popis podnětu a doprovodný text, který vložíte do formuláře. Nemusíte tedy ve formuláři opakovat to, co už je jednou napsané.

Diskusní vlákno příslušné ke změňte.to poznáte buď u daného podnětu nebo ve výpisu diskusních vláken (www.cyklistesobe.cz/threads).

Knihovna

Do knihovny vkládejte jen dokumenty, u kterých chcete, aby byly veřejně dostupné. Chcete-li dříve vložený dokument smazat, požádejte administrátora systému (redakce@blog.cyklistesobe.cz nebo petr.dlouhy@email.cz )

4 Struktura webu Cyklisté sobě

Informace na stránkách Cyklisté sobě jsou strukturovány následovně:

Moje stránka

Moje stránka je přehledem aktivit v záležitostech, do kterých jste přihlášen. Jste-li například přihlášeni do debaty o stojanech u zastávky a někdo věc okomentuje, ukáže se to na vaší stránce. Ukazuje se osm nejnověji diskutovaných vláken. V sousedních tabech se zobrazují další výpisy:

Podněty v blízkosti – ukazuje všechny podněty ve vašich oblastech zájmu (od nejnovějšího)

Důležité podněty – ukazuje důležitost každého diskusního vlákna, ke kterému jste připojeni.

Termíny a data – ukazuje ta vlákna, u kterých jste připojeni a mají v budoucnu stanovené termíny.

Podněty

Tato stránka ukazuje všechny podněty uvnitř zájmové oblasti skupiny, ke které jste připojen.
Každý podnět může mít jedno nebo více diskusních vláken:

 • Seznam zobrazuje všechny podněty od nejnovějšího
 • Mapa vám umožňuje procházet si podněty na mapě – počítejte ale s tím, že s větším počtem podnětů se budou často překrývat až k nepřehlednosti.
 • Oblíbené jsou podněty v oblasti řazené podle počtu lidí, které vlákno zajímá.

Diskusní vlákna

Stránka Diskusní vlákna zobrazuje aktuální veřejné diskuse.

Diskuse jsou zpravidla přiřazena k podnětům (záložka diskuse o podnětech). Zde se zobrazují diskuse, do kterých máte v rámci skupiny přístup. Existují ale i skupinová vlákna, která nejsou propojena s konkrétními lokalitami, a měla by být užívána výhradně k pracovním záležitostem skupin, jako je organizace schůzek.

Další funkce

Hledání – Najde podněty, diskuse nebo položky v knihovně.

Knihovna – Zdroj podkladů, které mohou být užitečné (normy, technické podmínky, zadávací karty, apod.). Podklady je možné kdykoliv připojit k jednotlivým diskusím, k dalšímu propojení můžete použít štítky.

Štítky – Pomocí klíčových slov je možné uspořádat podněty a propojovat je s dokumenty v knihovně.

Mapa nehodovosti – ve Velké Británii je možné zobrazit si u podnětu mapku dopravních nehod s účastí cyklisty (V ČR nejsou tato data ve strojově čitelné podobě k dispozici).

Připravované projekty – v GB systému se připravuje jejich začlenění do aplikace tak, aby jej kdokoliv mohl převést do formu podnětu nebo problému (v ČR není zatím aplikováno).

Napište nám – V menu vpravo nahoře můžete poslat informace o problémech se systémem nebo návrhy na zlepšení.

Soukromí – Diskusní vlákna mohou být zahájena jako veřejná, soukromá nebo omezená na vedení skupiny. Veřejné diskuse mohou sledovat nepřihlášení návštěvníci webu a lze v nic vyhledávat například přes Google. Vedení skupiny jsou členové skupiny, kteří v ní soustavně pracují a zde mají označení jako správci.

5 Důvěrnost informací

Je žádoucí vědět, které informace zůstávají důvěrné, a zachovávat při práci v místních skupinách základní zásady předběžné opatrnosti. Ve skupinách existují neveřejné diskuse.

Důvěrnost informací sdílených v diskusích

 • Podněty jsou vidět všechny, vždy a to i bez loginu. Nemůžete vytvořit podnět viditělný jen pro skupinu.
  Veřejná diskusní vlákna jsou vidět vždy a to i bez loginu.
 • Ve veřejných diskusních vláknech, byť založených ze skupiny, může diskutovat i nečlen skupiny.
 • Diskusní vlákna pro skupinu vidí pouze členové vaší skupiny. Nečlen v tuto chvíli vidí ve výpisu, že zde jsou neveřejná diskusní vlákna (což nejspíš bude odstraněno).
 • V diskusních vláknech pro skupinu může diskutovat pouze člen skupiny.
 • Není možné změnit charakter veřejného vlákna na soukromé a naopak.
 • Dokumenty v knihovně jsou vidět vždy a to i bez loginu.
 • Jediné dokumenty, které nejsou vidět pro nečleny skupin, jsou ty, které přidáte do soukromých vláken skupiny.

Doporučení pro členy místních skupin

Diskusní vlákna, která se dotýkají citlivých témat, zakládejte zásadně jako diskusní vlákna pro skupinu. Nejste-li si jisti, zda vlákno založit jako veřejné, založte ho jako neveřejné (můžete následně požádat administrátora skupiny o zveřejnění) Veřejná by měla v zásadě zůstat jen diskusní vlákna týkající se návrhu na řešení problémových míst.

Nedávejte do knihovny dokumenty, které nejsou určeny ke zveřejnění. K tomu slouží přidávání příloh ve skupinových vláknech.

6 Často kladené otázky

1. Jak založím vlastní místní skupinu?

Jednotlivec může založit vlastní skupinu a přizvat do ní kolegy nebo lidi bydlící v blízkosti. Naším cílem je podpořit vznik nových skupin. Pro vytvoření nové skupiny nás kontaktujte na adrese redakce@blog.cyklistesobe.cz . Vzniklé skupiny pak mají k dispozici různá vlastní nastavení.

2. Může jednu oblast pokrývat více skupin?

Ano, skupiny se mohou překrývat, v běžícím systému ve Velké Británii je mnoho oblastí ve sféře zájmu většího počtu skupin. Skupiny, pokud chtějí, mohou pak postupovat společně. Předpokládáme, že systém pomůže spolupráci mezi skupinami tak, aby dohromady měly silnější hlas.

3. Kolik informací mohou spolu skupiny vzájemně sdílet?

Obecně vzato právě tak málo, kolik chtějí. V základním nastavení nejsou diskuse v rámci skupiny veřejné – každá skupina může být uzavřená a nesdílet navenek žádné informace. Záleží na lidech vedoucích každou skupinu, nakolik své diskuse otevřou nad tento rámec, obecné zásady vhodné pro pražské podmínky jsou popsány v kapitole 5.

Diskuse mohou být otevřeny jiným uživatelům nebo veřejnosti. Správci skupiny také rozhodují, zda se nový člověk do skupiny přidá.

Knihovna je cílena na sdílení podkladů, příkladů dobré praxe a podobně, a její dokumenty jsou vždy veřejně k dispozici. Chcete-li sdílet dokument pouze se skupinou, vložte ho do uzavřeného diskusního vlákna.

4. V místě máme nám známý problém či nebezpečné místo. Může tento systém nějak pomoci?

Už tím, že jednotlivci vyznačí trasu přes tento problém, naznačuje, že jeho odstranění prospěje řadě konkrétních lidí. Systém automaticky eviduje počty zapojených lidí, kterým řešení problému prospěje, nemusíte sbírat podpisy, zde se to provede automaticky.

Systém dále nabídne řešení podobného problému z jiných oblastí, což může podpořit vaši argumentaci. Konečně, systém může ukázat kompromisní řešení. Systém tak nabízí nejsnazší postup k odstranění problémového místa.

5. Mám zájem se zapojit, ale neumím moc s počítači. Budete dělat školení nebo máte manuál, který by mi pomohl?

Původní britští vývojáři se snažili o maximální srozumitelnost a použitelnost celého systému. My na to navazujeme. Připravili jsme manuál a nejčastěji kladené otázky, které právě čtete. V průběhu roku 2014 budeme na systém provádět několik školení.

6. Jak funguje sdílení nejlepší praxe?

Skupiny mohou vytvářet materiály popisující, jak dosáhly konkrétního úspěchu. Předpokládáme, že další vývoj sdílení dobré praxe povede k vzniku dokumentů, které budou moci používat ostatní skupiny v Praze, případně v celé ČR.

Skupiny mohou přidávat fotografie dobré a špatné praxe. Předpokládáme, že v rámci dalšího vývoje propojíme web Cyklisté Sobě s fotografiemi v cyklomapě Prahou na kole (na území Prahy máme přes tisíc fotografií).

7. Je to zdarma?

Ano, použití platformy Cyklisté sobě je zdarma. Vývoj britského systému Cyclescape, jehož jsou Cyklisté sobě překladem, byl možný jen díky grantu získaného od společnosti GeoVation. Český překlad a implementace je možná díky grantové podpoře Nadace Partnerství a Nadace Via.

8. Jaký je vztah vrstvy „Cykloopatření“ v mapě Prahou na kole a platformy Cyklisté sobě?

Protože jsme přehodnotili náš původní úmysl vyvíjet podobnou platformu jako rozšíření cyklomapy a raději jsme sáhli po adaptaci „hotového“ řešení. Vrstvu „cykloopatření“ mapy Prahou na kole můžete i nadále používat jako solidní databázi informací o dříve řešených problémech.

Předpokládáme, že se nám podaří najít vhodný způsob propojení obou aplikací tak, aby každá sloužila svému hlavnímu účelu a současně byly schopny o sobě vhodně vzájemně informovat.

9. Můžu pomoct s vývojem aplikace?

Ano, aplikace je opensourcována. Český překlad najdete na Githubu naší verze Cyclescape.

Nenašli jste zde, co potřebujete?

Své otázky pište na adresu redakce@blog.cyklistesobe.cz .

Projekt Cyklisté sobě podporují:

Fond T-Mobile, výzva 'Mluvme spolu'
 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Populární podněty

  webdesign by 2046