Externí zdroje a návody

Na této stránce se budou shromažďovat informační zdroje pro řešení místních podnětů

Knihovna Cyklisté sobě

Knihovna podkladů, studií a dalších materiálů uploadnutých na web Cyklisté sobě.

Mapa cyklistických tužeb

Vrstva cyklomapy Prahou na kole předcházející vznik Cyklisté sobě. Obsahuje několik set především starších podnětů (do roku 2013), roztříděných podle způsobu vzniku. Je zde online přísutp k zadávacím kartám TSK (viz dále) a k dalším podkladům. Chcete-li řešit konkrétní místo, podívejte se zde, kdo jej chtěl řešit před vámi.

(Manuál k mapě najdete zde.)

Asociace cykloměst a národní cyklostrategie

– Asociace cykloměst – je vaše město její součástí?
– Nedostatky v legislativě a podněty na její změny.

Možnosti řešení pro cyklodopravu na Prahou na kole

– Série o tom, jak má vypadat kvalitní infrastruktura
– Cykloobousměrky
(…)?

Návody na komunikaci s úřady Prahou na kole

Návod, jak napsat kvalitní dopis, který se obtížně odmítá pod banální záminkou. Další tipy a inspiraci vám zajistí článek Připravte se na tažení.

(případně sem další podnětné články)

 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Populární podněty

    webdesign by 2046