Jak psát na blog Cyklisté sobě

Pro začátek autorům článku navrhujeme řídit se při publikování zde na blogu následujícími pravidly – určitě je dopracujeme podle praxe:

Doporučení pro editaci

 • Neovládáte-li HTML (režim „Text“), pište v grafickém editoru.
 • Píšete-li v HTML, používejte minimum formátování. Odstavce a odřádkování se vkládají automaticky.
 • Dokud není článek hotový, ukládejte jej jako koncept. „Publikovat“ jej můžete až nakonec. Omylem publikovaný článek stáhnete změnou stavu z „publikováno“ na „koncept“.
 • Před publikací několika prvních příspěvků dejte vědět administrátorovi, aby se na ně podíval, zda nemají nějaké formální problémy – nebo administrátora požádejte o jejich publikaci.

Formální náležitosti

 • Příspěvek by měl vyjít v rubrice „Skupiny a podněty“ (jinou rubriku můžete zvolit po dohodě s adminstrátorem).
 • Každý příspěvek by měl mít náhledový obrázek. Nemáte-li pro konkrétní blog vhodný obrázek, požádejte o doplnění administrátora.
 • Založte si sérii pro vaši místní skupinu a všem příspěvkům nastavte, že patří do této série (to je důležité pro to, abyste mohli všechny vaše příspěvky zobrazit najednou)
 • Doplňte každý příspěvek dvěma až pěti klíčovými slovy (výběr najdete po rozkliknutí)

Doporučení pro obsah

 • Na začátek článku vložte odkaz na svou skupinu (například p8.cyklistesobe.cz).
 • Na konec článku vložte odkaz na web Cyklisté sobě: buď na problémové místo, ke kterému se příspěvek vztahuje (), nebo (lépe) na diskusní vlákno (http://www.cyklistesobe.cz/threads/450).
 • Nezapínejte komentáře. Debaty k aktivitám skupin Cyklisté sobě a problémovým místům by měly probíhat na webu Cyklisté sobě a ne zde. Proto jsou komentáře standardně nastavené jako vypnuté. Komentáře můžete výjimečně zapnout po dohodě s administrátorem, máte-li pro to dobrý důvod (že pro debatu zrovna nemáte vhodné diskusní vlánkno, nemusí stačit).

Co sem ještě linkovat?

Máte-li jakýkoliv vlastní výstup, uvítáme, když bude přes blog Cyklisté sobě dostupný – buď formou krátkého odkazujícího příspěvku, nebo stačí i poslat link administrátorovi, přidáme ho sami. Velmi se hodí následující výstupy:

 • Články, které jste dostali do časopisů obce nebo městské části,
 • Ohlasy aktivit v médiích, jste-li někde zmíněni
 • Fotoalba z akcí a schůzek

Kdykoliv si s něčím nejste jistí, pište administrátorovi na adresu vratislav.filler@auto-mat.cz.

 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Populární podněty

  webdesign by 2046