Co mohou dělat místní skupiny

Cílem místních skupin je snaha zlepšit podmínky pro jízdu na kole. Cest, jak k toumu přispět, je celá řada. Tento seznam nástinem možností pro vaše vlastní fungování. Klíčem pro dlouhodobé fungování skupiny je dělat (kromě nepříjmených, ale nutných věcí) také to, co vás baví.

Okruh 1. Práce s politiky, úřady na místní úrovni

Kontaktem s politiky a úřady sledujete dva cíle – jednak prosadit zlepšení na konkrétních místech, jednak se snažíte posunout názor místních politiků na cyklodopravu tak, aby ji začali sami více podporovat. Míra úspěchu na tomto poli není ale často příliš vysoká, buďte vděčni za každý malý úspěch. A dělejte kromě tohoto i něco jiného.

Konkrétní aktivity:

 • Probrat témata cyklo s kontaktní osobou za cyklo (je-li), nebo s radním pro dopravu.
 • Dostat se do komise, která má cyklodopravu na starosti
 • Připravit více malých, jednoduchých cykloopatření (cykloobousměrky, legalizace chodníků), které MČ může zařídit relativně snadno (tzv. metoda „brokovnice“).
 • Chtít po městské částí, aby se město či městská část stala členem Asociace cykloměst,
 • Chtít po městské částí, aby vypracovala generel cyklodopravy (či bezmotorové dopravy) nebo akční plán rozvoje cyklodopravy.
 • Chtít zřizovat stojany. Můžete je chtít zřídit i od soukromníků.
 • Chtít menší věci, které nevyžadují větší projednání, třeba vybavit schodiště lištami.
 • Hlídat, jak se vyvíjejí různé investiční záměry městské části z hlediska cyklodopravy (rekonstrukce parků, náměstí, dopravní zklidňování, nová radnice, apod.)

Okruh 2. Osvěta, práce s médii, advokacie

Názor veřejnosti na jízdu na kole po městě je stále ještě velmi neinformovaný nebo zkreslený, i mezi cyklisty se vyskytují bludy.

Konkrétní aktivity:

 • Točit videa k bezpečné jízdě, nebo ke vztahu cyklistů a motoristů
 • Točit propagační videa o přínosech jízdy na kole
 • Pořádat akce pro cyklisty propagující bezpečnou jízdu
 • Dokumentovat a veřejně prezentovat problémová místa.
 • Podporovat argumentaci pro udržitelnou dopravu – shromažďovat informace, vyvracet mýty a bludy.
 • Snažit se o výstupy do médií, nabízet spolupráci na článcích pro obecní časopisy nebo média ve vašem obvodu.
 • psát vlastní blogy o každodennostech jízdy na kole
 • Přispívat v diskusích pod články, věnují-li se cyklodopravě
 • Pořádat diskusní setkání o cyklodopravě pro veřejnost s politiky, odborníky i aktivisty.
 • Starat se o místní aktualizace cyklomapy Prahou na kole, vkládat fotografie
 • Pořádat obhlídky problémových míst pro veřejnost.

Okruh 3. Akce v terénu, intervence

Někdy lze konkértního zlepšení dosáhnout vlastními silami. Někdy je spektakulární happening jediný způsob, jak k dlouhodobě neřešenému problému přitáhnout pozornost.

Konkrétní aktivity:

 • Uspořádat úklid cyklotrasy pro veřejnost.
 • Provádět drobné trvalé pozitivní intervence (odstranění fyzické překážky, zřízení nájezdu na vysoký obrubník, apod.).
 • Pořádat nekonfliktní happeningy (děkování za slušnou jízdu)
 • Pořádat provokativní happeningy nebo gerily na hranici postižitelnosti, které ale zaručeně připoutají mediální pozornost.
 • Pořádat místní cyklojízdy cílené na městskou část.

Okruh 4 (pro jednotlivce): Práce na pozadí

Veškeré organizované činnosti vyžadují nějaké pozadí, které skupině umožňuje efektivně pracovat.

Konkrétní aktivity:

 • Zjistit, zda můžete svými specifickými dovednostmi podpořit některou ze vznikajících skupin.
 • Zapojit se do koordinační činnosti Cyklisté sobě a zajišťovat zázemí pro práci skupin (správa dokumentů, portálu, zpracovávání podnětů, apod.)
 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Populární podněty

  webdesign by 2046