Zpráva ze zimního setkání Cyklisté sobě 14. 12. 2015

V pondělí 14. 12. proběhlo zimní setkání pražských skupin Cyklisté sobě. V rámci blogu posílám zápisky z akce.

Informace o cyklistických aktivitách Auto*Matu a Prahou na kole
(Vratislav Filler, Ondřej Hána, Jiří Motýl)

Auto*Mat podporuje iniciativu Cyklisté sobě. V současnosti běží podpora v rámci projektu NROS, který doběhne koncem léta 2016. Součástí projektu je poskytování podpory, součinnost u aktivit a poskytování „centrálních“ služeb (blog Cyklisté sobě, podpora webu, a další). Novým koordinátorem projektu po Václavu Křížovi, který přešel na pozici cyklokoordinátora Prahy 14, je Ondřej Hána ( ondrej.hana@auto-mat.cz ). Odbornou podporu poskytuje Vratislav Filler a v případě potřeby externisté.

Auto*Mat a Prahou na kole mají zástupce v Komisi Rady HMP pro cyklistickou dopravu. Současně zpracováváme pro Institut plánování a rozvoje aktualizaci podkladů cyklo v pražském geografickém informačním systému.

Informace o dění v ČR
(Vratislav Filler, Daniel Mourek)

Inofrmovali jsme o obsahu Sněmovnu čerstvě schváleného cyklobalíčku, který přinese především možnost zřizovat místo piktokoridorů víceúčelové pruhy. Jízda na kole po chodníku bude možná v místech označených dopravní značkou, budou moci vznikat tzv. „cyklistické ulice,“ s vyšší ochranou cyklistů, byla také upravena přednost na přejezdu pro cyklisty směrem k převládajícímu faktickému chování.

V létě 2015 bylo podepsáno memorandum o vzniku národní cyklistické federace. Diskuse se věnovala tomu, kdo může být členem federace, a byla komentována stávající asociace cykloměst, která v současnosti také oslovuje občanská sdružení s nabídkou účasti.

Informace o dění v Praze
(Vratislav Filler)

Cyklokomise byla obnovena v dubnu 2015 a její aktivity včetně náhledu na dění v Praze je možné sledovat na stránkách Prahou na kole. V roce 2015 Praha investovala do cyklostezek cca 40 mil. Kč, a to i přes téměř sabotáž ze strany TSK, kde se na půl roku „ztratily“ peníze na projekční práce. Rozpočet na rok 2016 byl navýšen z původně navrhovaných 20 mil. Kč na 30 mil. Kč, což je stále nedostačující, radní pro dopravu Petr Dolínek ale předpokládá navýšení v případě potřeby. Praha připravuje na rok 2016 velkou marketingovou kampaň na podporu udržitelné mobility (nejen cyklodopravy). Probíhá rekonstrukce Vršovické ulice, se smíšenými výsledky. Auto*Mat se snažil o kvalitnější řešení Vinohradské. Informovali jsme o nejisté podobě systému cyklotras v připravovaném metropolitním plánu.

Informovali jsme také o akcích připravovaných na rok 2016. Řada akcí města v příštím roce ovlivní podmínky pro cyklistickou dopravu. Jedná se o následující skupiny akcí: Nadlimitní akce cyklo připravované na TSK; ostatní akce probíhající na základě zadávacích karet; rekonstrukce tramvajových tratí; „běžné“ akce TSK, u kterých je zapotřebí dohlížet na kvalitu začleňovaných cykloopatření. Seznam akcí TSK na rok 2016 včetně konceptu možného řešení cyklo zašleme na vyžádání.

Dění na městských částech
(Vratislav Filler a přítomní zástupci MČ)

Na Praze 8 byl schválen generel bezmotorové dopravy. Praha 2 si vyhotovila velmi minimalistickou podobu generelu vlastními silami. Praha 5 připravuje akční plán, který vznikne aktualizací a doplněním téhož podkladu z roku 2013. Generel připravuje také Praha 6, kde již prošel veřejným projednáním.

Informovali jsme se o akcích Cyklisté sobě, některé z nich byly koordinovány z centra. Šlo o několik úklidů a řadu setkání, zejména s Vaškem Křížem.

Cyklokoordinátoři Prahy 5 a Prahy 14 nás informovali na novém vývoji na městských částech, na kterých působí. Václav Kříž hovořil velmi inspirativně o možnostech, které existují, je-li na městské části dostatečná podpora. Potom lze uvažovat o takových věcech, jako je vyhledávání starých cest v území, zajišťování budoucích kvalitních cykloopatření legalizací stávajících cest, apod. Skupina aktivní na Praze 6 je v kontaktu se zastupiteli a snaží se o důslednější zlepšení touto cestou.

Nové či zlepšené nástroje „cyklistů sobě“
Jedná se o novinky, které mohou prospět lidem zlepšujících podmínky pro jízdu na kole.

 • Byl založen blog Cyklisté sobě. Psát do něj může kdokoliv, kdo něco realizoval nebo vyjednával, lze tam psát o vlastních akcích či vývoji jednání. Nemohou-li lidé z místní skupiny napsat článek, stačí, když pošlou fotky a spojí se s Jakubem Holzerem, který podklad zpracuje do podoby článku.
 • Na Prahou na kole vychází dlouhodobá série článků o dobrém začleňování cykloopatření do dopravních staveb, nazvaná „nedělejme cyklokiksy“.
 • V mapě Prahou na kole jde zapnout podněty Cyklisté sobě ( http://mapa.prahounakole.cz/?layers=_Wac )
 • Existuje přehled všech nehod na území Prahy s účastí cyklisty, zatím v pracovní podobě (odkaz na vyžádání).
 • V mapě Prahou na kole si lze zapnout mapu intenzity průjezdů z kampaně Do práce na kole 2015 ( http://mapa.prahounakole.cz/?layers=_Wgt )
 • V mapě Prahou na kole je nový podrobný výškopis IPR (s přesností 1m).
 • V mapě Prahou na kole je možné zapnout si podrobné letecké snímky IPR z mimovegetačního období. Jsou velmi užitečné například pro zákres návrhů.

Stav platformy cyklisté sobě a diskuse

Platforma Cyklisté sobě eviduje více než 1100 podnětů. Jako vyřešených je označeno jen 65, což naznačuje jen cca 6% úspěšnost, nicméně řada podnětů není označena jako vyřešené. Správci místních skupin se proto žádají, aby vyřešené podněty označili: buďto sami (štítkem „vyreseno“), nebo o nich referovali administrátorům.

Debatovalo se funkčnosti workflow podnětů tak, aby byl systém užitečný pro práci cyklokoordinátorů. Navrhuje se doplňovat k podnětům štítky vyjadřující, proč jej nelze ihned realizovat, a to kódy „výhledový“ (nelze realizovat v dohledné době, závisí na jiném záměru nebo na změně legislativy, podmínek na městské části či jiných okolností), „nerealizovatlený“ (podnět nelze a nebude možné realizovat za žádných myslitelných okolností) a „zamítnutý“ (podnět byl projednán a zamítnut z jiných důvodů, zpravidla z důvodu duplicity či nulového přínosu pro cyklodopravu).

Cyklisté sobě mají založeno cca 900 uživatelských účtů. Blíže neurčený počet lidí ale nemá zadanou trasu, a členem některé z místních skupin je pouze cca 130 lidí (pro celou ČR, na Prahu ale připadá kolem ¾ ). I to je dobrá zpráva pro skupiny na větších městských částech, které tak evidentně mohou získat dostatek aktivních lidí na to, aby bylo zajištěno jejich dlouhodobé fungování.

schoma_uzivatele

Další debata probíhala nad důležitostí dat o tom, kudy cyklisté aktuálně jezdí (data z r. 2015 zde). Budou-li z kampaně Do práce na kole 2016 k dispozici četnější data, může to výrazně prospět efektivitě návrhu cykloopatření.

Zejména v Praze je databáze CS ve stavu, kdy už jsou dobře zmapované problémy a podněty. Je na čase začít více pracovat se všemi městskými částmi – včetně těch, které podporu cyklodopravy nepovažují za významné téma.

Závěry ze setkání

Úkoly a požadavky na administraci Cyklisté sobě

 • Zajišťovat průběžné informování skupin CS o probíhajících participacích IPR.
 • Zaktualizovat odkazy na zadávací karty v cyklomapě. Odkazy na web MHMP nejsou funkční, zadávací karty nutno umístit online a upravit odkazy. (pak o tom lze napsat blog CS)
 • Najít způsob, jak udělat export ze systému CS dle požadavků uživatele (např. Koordinátora městské části)

Návrhy aktivit a úkoly pro členy místních skupin

 • Projít podněty na území městské části, ověřit, zda některé z nich nejsou vyřešené a doplnit štítkem „vyresene“. Pro podněty z nějakých důvodů okamžitě nerealizovatelné se doporučuje používat štítky „vyhledovy“, „nerealizovatelny“ a „zamitnuty“.
 • Víte-li o lidech, kteří vstoupili do systému, požádejte je, ať si vloží oblast zájmu nebo trasu běžné dojížďky.
 • Víte-li o lidech, které znáte, požádejte je, aby vstoupili do vaší místní skupiny.
 • Na stránku skupiny doplňte instrukce pro nové členy. Zejména kontaktní údaje, aby se na vás noví zájemci vůbec dopátrali.
 • Dejte administraci Cyklisté sobě vědět, jakým způsobem pracujete se „sirotčími“ podněty – tedy takovými, které někdo zadal na území vaší MČ, ale nic víc s nimi nedělá.
 • Institut plánování a rozvoje provádí u řady městských záměrů participaci. Je žádoucí se těchto setkání účastnit a požadovat odpovídající řešení pro jízdu na kole.

V lednu plánujeme uspořádat další akci, určenou tentokrát pro nováčky na CS – lidi, kteří chtějí seznámit s fungováním města, nástroji CS, nebo legislativou (jakási „večerní škola cykloaktivismu“).

 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Další z rubriky

Akce pro zájemce o městskou cyklistiku v červnu až prosinci :)

02. 06. - Platforma, akce
Po hektickém období řešícím dění kolem Prahy 1 a díky projektu Ministerstva životního prostředí doplňuji pozvánky na několik akcí, které byste neměli minout: 19. června..více

Kalendář Cyklisté sobě pro rok 2018 :)

15. 02. - Platforma, akce
Stejně jako vloni, i letos bych vás chtěl pozvat na pravidelná setkání Cyklisté sobě. Lednové setkání jsem nesezval z důvodu finišování kolem připomínek k Praze..více

Cyklisté sobě odesílají podněty na Změňte.to :)

15. 01. - Platforma, akce
Konečně se nám povedlo dostat do CS možnost zaslání podnětu přímo na úřad. Konkrétně přes celoměstskou službu Zmente.to . Naše rozhraní je zatím ve zkušebním..více

Setkání cyklisté sobě v úterý 26. 9. a další pozvánky :)

Zvu vás na pravidelné setkání Cyklisté sobě, které proběhne po prázdninové pauze v úterý 26. září od 17 hodin. V kanceláři Auto*Matu, naposledy na adrese Bořivojova 108...více

Cykloaktuality z Horních Počernic :)

Aktuální cyklodění v Horních Počernicích lze nalézt na stránkách  http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/.

Prezentace ze semináře „Potřeby a požadavky cyklistů v provozu“ ke stažení :)

30. 03. - Platforma, akce
Seminář Cyklisté sobě v úterý 28. března zahrnoval téma potřeb a požadavků cyklistů v provozu a srovnání dánského a švýcarského systému cyklodopravy. Přednáška Vratislava Fillera..více
Warning: file_get_contents(http://www.cyklistesobe.cz/api/issues.json?order=?order=created_at&count=3): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /srv/www/cyklistesobe.cz/public/wwwroot/blog/wp-content/plugins/CYKLO_JSON/CYCLO_JSON.php on line 193
Whoooaaaaa, tak pan Json nechodi do práce!

Populární podněty

webdesign by 2046
↑ nahoru