Jak na město I: První pomoc městu a cyklistům

Městský cyklista se (na rozdíl třeba od řidičů) nemůže spoléhat to, že když se na jeho trase vyskytne nějaký problém, orgány města jej ochotně a rychle vyřeší. Je spousta věcí, kde si můžeme pomoct sami — a někdy bohužel i musíme. Mnoho problémů vyřešíte jako jednotlivec vlastními silami — pokud víte, na koho se obrátit. A konečně jsou tu věci, se kterými se dá hnout jen velmi obtížně. Ve volném seriálu navazujícím na dosavadní sérii Jak do města se zaměříme na naše možnosti tvář města vylepšit.

V prvním dílu odpovím na otázku, co dělat se sklem či spadanými větvemi na cyklostezce, detekční smyčkou ignorující cyklisty nebo dočasně uzavřenou cyklostezkou kvůli akci, na které se vybírá vstupné.

Drobný nepořádek odstraníme sami

Rozbitá láhev od piva, překážející větev, ,,šikovně“ umístěná dopravní značka nebo reklamní tabule jsou obtěžující drobnosti, které můžeme bez potíží odstranit sami. Mysleme na to, že když na minutku zastavíme a problém odstraníme, ukrátíme a usnadníme tím cestu nejen sobě při zpáteční cestě, ale také desítkám dalších cyklistů, kteří stejným místem ten den projedou.

Střepy ve stopě se (pokud je nechceme sbírat) dají odkopat ke straně, kde už naše pláště tak neohrozí. Malé popadané větve se snadno posbírají a hodí na trávník. Vozíte-li nůž, můžete také rozšířit průjezdný profil. U dočasného dopravního značení, které často někdo nebezpečně zúží stezku nebo pojížděný chodník, obvykle stačí posunutí o pár decimetrů nebo mírné pootočení tak, aby se průjezd obnovil. Dbejme ale na to, aby značka i po posunutí pořád ukazovala správným směrem.

U reklamních tabulí zužujícím průjezdní profil cyklostezek si takové servítky brát nemusíme. Odklopení ke straně můžeme považovat za první napomenutí, od věci nemusí být asertivní pohovor s majitelem. V případě opakovaného umístění nebo dokonce přivazování tabule do profilu stezky je asi oprávněný i jemný vandalismus povalením do křoví (extrémem je i hození do Vltavy, jak v případě jisté konkrétní cedule na Hlávkově mostě doporučoval i bývalý radní pro životní prostředí Petr Štěpánek). Jedná se o zcela legitimní odstranění překážky provozu, která nemá v profilu stezky co dělat.

Kdo si troufáte, můžete se vlastními silami pustit i do drobných stavebních akcí. Vybudování výjezdu na obrubník nebo rampy přes tři schody je ovšem záležitostí ,,cityhackingu“ a budeme se mu věnovat někdy příště.


…A když už vás nějaké křovíčko opravdu štve, chce to vzít na něj pořádnou kudlu.

Na závady je tu systém

Větší závady na komunikacích nebo značení těžko spravíme – můžeme je ale velmi snadno nahlásit Technické správě komunikací (TSK), která je pak podle svých možností odstraní. Těžké větve či jiné problémy zcela zneprůjezdňující stezky jsou schopní odstranit velmi rychle, zásahy vyžadující stavební úpravu (opravy kanálů například) se zařadí do patřičného plánu oprav.

Stačí otevřít stránku http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/hlaseni-poruch-a-zavad a problém podrobně specifikovat.

Systém funguje dobře na následující závady:

  • Stezky poškozené přírodními vlivy (spadané větve, zaplavení)
  • Poškozené nebo chybějící dopravní značky
  • Výtluky, poškozená dlažba (bohužel nikoliv dlažba mizerná po dokončení stavby)
  • Ulámaná zábradlí a jiná dopravní zařízení, rozbitá světla na semaforech apod.
  • Propadlé kanály a jiné pasti

Především tam, kde k odstranění problému stačí na místo poslat dva chlápky s multikárou, je potíž odstraněna během pár dnů. Do systému můžete hlásit i problémy, které považujete za poruchy — především u světelné signalizace; zde se ale s rychlou odezvou nedá příliš počítat, protože k odstranění problému je třeba součinnosti jiných technických služeb.

Zelený ombudsman není jen greenwashing

Tato městská služba vznikla v polovině minulého roku. Ti Pražané, kteří nahlížejí na kroky města se skepsí, jí považovali za klasickou ukázku předvolebního greenwashingu. Služba se ale zaběhla a na některé věci skutečně funguje; například na hlášení pravidelně vznikajícího bordelu ve smyčce rampy z cyklostezky Vítkov k Seifertově ulici. Na chodnících, které chodci používají málo (zato cyklisté často) se uklízí zřídka. Pro ohlášení rozkopaných košů nebo začínající černé skládky je zelený ombudsman přesně ten pravý cíl.

Kontaktní formulář najdete zde: http://www.cistapraha.cz/kontaktujte-nas

Systém hlášení není tak propracovaný jako u TSK a je více než jisté, že většina požadavků nakonec doputuje právě tam. Pokud si proto chcete zajistit, že se vaším podnětem někdo bude zabývat řekněme urgentněji, rozhodně není na škodu, použít paralelně oba kanály.

Boj se světelnou signalizací

Světelná signalizace funguje už skoro všude na indukční detekční smyčky, které ale cyklisty leckde neberou. Zvlášť ve večerních hodinách, kdy je provoz slabý, se tak cyklista může dostat do nepříjemné situace, kdy je uvězněn na červenou do doby, než jej vysvobodí některý jiný účastník provozu.

Kromě ,,správného“ najíždění na smyčky (tj. deset metrů před světly jeďte uprostřed pruhu a pokud vidíte rýhy, zastavte na nich), se dá citlivost smyčky nastavit. Problém doporučuji hlásit současně přes závady TSK a elektronickou podatelnu dopravní policie. Šance na to, že se citlivost smyčky za nějaký čas zvýší, je poměrně velká: většinu smyček lze učinit citlivou i na cyklisty a úprava nevyžaduje zásah do režimu křižovatky.

Je to zvláštní, ale další vlastnosti světelných křižovatek, které cyklista nebo chodec může oprávněně považovat za závadu, jsou — vzhledem k tomu, že jejich řešení může ovlivnit komfort motorových vozidel křižovatkou projíždějící — více záležitostí politickou než technickou. Pokud vás tedy na světlech trápí dlouhé červené, zelená jen na výzvu a na pár vteřin, nebo krátká vyklizovací doba neumožňující cyklistovi bezpečně opustit křižovatku, tažení vás nemine.


Chodci mají zelenou, cyklisté červenou; zrovna tady na Chodově se s tím bohužel nedá nic dělat (viz zde), jinde ale můžete mít štěstí.

Nebezpečná místa

Nebezpečná místa mají tu výhodu, že vám neutečou a tu nevýhodu, že sama nezmizí. Primární cíl k nahlašování je příslušný silniční správní úřad (tedy odbor dopravy magistrátu nebo příslušné městské části). Policie taková místa sleduje, ale neřeší. Tady ale už musíte počítat s tím, že ne všechna nebezpečná místa bude vůle upravit. Pravděpodobnost, že se budete muset pustit do tažení, je zde docela velká.

Akce na trase

Významné cyklistické trasy jsou často vedené po všelijakých účelových komunikacích, jejichž provozovatelé mohou dojít k závěru, že není problém, když trasu uzavřou kvůli nějaké akci, nebo budou za průjezd vybírat vstupné. A samozřejmě se neobtěžují s vyznačením použitelné objízdné trasy. Tradiční negativní zkušenosti jsou s akcí Lodě na vodě na náplavce, pravidelně to zkouší také vodácký kanál v Troji.


Lodě na vodě 2010 (foto Tomáš Prousek)

Zde všeobecně platí, že stanovený dopravní režim na vyznačených cyklotrasách neumožňuje trasu cyklistům uzavřít bez vyznačení objížďky. V případě náplavky je to ošetřené smlouvami, podobné to bude i u dalších úseků cyklotras. Pokud tedy narazíte na uzavírku kvůli jakékoliv sportovní, kulturní či komerční akci, nedisktujte s ochrankou, ale chtějte provozovatele, případně policii a průjezd si vynuťte. Pokud není vyznačená objížďka, máte na to právo. Potom ihned, jak to bude možné, kontaktujte pražského cyklistického koordinátora Pavla Poláka — buď na mailu cyklo@cityofprague.cz, nebo na telefonech 2 3600 2135 (sekretariát), popř. 605 287 269. On už je zkusí srovnat.

Plot na trase

Drsnější majitelé pozemků, kteří nevidí cyklisty rádi, použijí metodu zahrazení cyklotrasy plotem. Naposledy se neprůjezdnost cyklotrasy povedlo zajistit (a to velmi elegantně a téměř nenapadnutelně) novému majiteli letiště Letňany panu Mikuleckému na trase A44 z Letňan do Kbel. Pokud spatříte, že je trvale zneprůjezdněná vyznačená cyklotrasa, spojte se s cyklokomisí. Zjistíte-li (jako tomu bylo v letňanském případě), že KCD nemůže nařídit nikomu nic, připravte se na zvlášť obtížné a nejisté tažení.

Ještě složitější je situace na neznačených, tolerovaných průjezdech. Tažení za opětovné zprůchodnění takového místa si žádá slušné znalosti pozemkového a všelikého jiného práva. Je tak vyhrazené pouze vyvoleným a kladný výsledek bez dobré vůle majitele pozemku v podstatě nelze očekávat.

Nedostatky v mapách

Zjistíte-li nedostatky v cyklistické mapě na tomto webu, použijte buďto formulář pod mapou, nebo pište na mail redakce@blog.cyklistesobe.cz . Tento rok bohužel nejsem schopný dodržet ani jinak běžnou týdenní lhůtu na updatování obsahu, mějte proto trochu trpělivosti.

Pokud jde o magistrátní mapu, pište na cyklo@cityofprague.cz (a to přesto, že s aktualizace dat je zde poněkud těžkopádnější – šťastnější městské stojany se v ní kupříkladu objevují s mnohaměsíčním zpožděním).

Tažení příště

Jakmile řešení problému, který vás trápí, znamená jakýkoliv zásah do IAD, VHD, soukromých pozemků, jakékoliv stavební úpravy, úpravy dopravního značení apod., musíte se přichystat na náročné úřední jednání na ne příliš přátelském území. Co nejplynulejší průjezd IAD především po páteřních komunikacích je stále primárním cílem všech orgánů starajících se o dopravu, od již zmíněné TSK, přes Policii ČR až po dopravní odbory městských částí i magistrátu. Úspěch je proto značně nejistý, v řadě případů jste předem bez šance.

Přesto mají tyhle snahy velký smysl. Tlak veřejnosti je důležitý, stokrát nic umořilo osla a každý podnět, žádost či návrh, kterým se dotčení musejí zabývat, funguje jako lobbing a posouvá kousek po kousku myšlení zodpovědných úředníků žádoucím směrem.

Tomu, jak účelně a s co největší šancí na úspěch požadovat úpravy na tváři města, které již mohou vzbudit odpor, se budeme věnovat za týden. Prozatím vám může být vzorem naše stránka http://blog.cyklistesobe.cz/napiste-svym-politikum/.

Fotografie v článku jsou z archivu Tomáše Prouska a Vratislava Fillera.

 

Stránky podporuje Hlavní město Praha v rámci projektu “Cyklisté Praze.”


Blog Cyklisté sobě byl v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Další z rubriky

Fotoreport z Vinohradské :)

Rekonstrukci Vinohradské se věnuji ze své pozice v Auto*Matu dlouhodobě. Již v roce 2015 jsem za spolek Auto*Mat podával připomínky ke koncepční studii, kterou tehdy..více

Podněty Cyklisté sobě předané městským částem Praha 1 – 6 :)

V březnu a červnu 2017 jsem poslal na městské části Praha 1 – 6 celkem zhruba 70 podnětů z databáze Cyklisté sobě. Podrobnosti k zaslaným..více

Cykloaktuality z Horních Počernic :)

Aktuální cyklodění v Horních Počernicích lze nalézt na stránkách  http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/.

Praha 1 chce zakázat jízdu na kole v pěších zónách v centru :)

Prohlásil to náměstek pro dopravu Richard Bureš na Facebooku v této diskusi. Důvodem jsou údajně „zvlčilé“ turistické agentury, které po zákazu segwayí přešly na elektrické..více

Připomínku proti rušení cykloobousměrek v Karlíně lze podat jen do 9.2. Auto*mat radí, jak na to. :)

Vzor pro formálně správné podání připomínky a koncept připomínky Auto*matu najdete v tomto veřejně přístupném google docu.

Dejvická je zobousměrněná :)

Píše se rok 2016 po Kristu a celá Dejvická je pro jízdní kola obousměrná. Celá? Ne! Krátký jižní úsek podél železniční trati u Hradčanské stále odolává šlapajícím nájezdníkům. Začněme..více
Warning: file_get_contents(http://www.cyklistesobe.cz/api/issues.json?order=?order=created_at&count=3): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /srv/www/cyklistesobe.cz/public/wwwroot/blog/wp-content/plugins/CYKLO_JSON/CYCLO_JSON.php on line 193
Whoooaaaaa, tak pan Json nechodi do práce!

Populární podněty

webdesign by 2046
↑ nahoru